praktijk.jpg

Tandarts keuze

Vrijdag 30 december 2016

Wilt u zelf blijven kiezen voor uw tandarts?
wilt u de zorg doelmatig, efficiënt en duidelijk houden? 
 
De overheid heeft uw recht als patiënt, waaronder uw zelfbeschikkingsrecht, een wettelijke basis gegeven.
Het zelfbeschikkingsrecht is een belangrijk recht waarbij de keuzevrijheid voor uw behandelaar gewaarborgd wordt. 
Dat recht wordt bij wet gegeven aan ons, maar wordt nu net zo hard weer door diezelfde overheid onderuit gehaald en mede ook door de zorgverzekeraar.
 
De overheid weet dat er een groot tekort aan tandartsen ontstaat binnen nu en 5 jaar.
Nu wil ze mondhygienisten gaan gebruiken om dit gat op te vullen. Dat is mooi en werkbaar als dit in team verband gaat gebeuren.
Net als bij de huisarts het geval is met bv de diabetesverpleegkundige.
Het streven van de overheid is ook om zorg goedkoper te maken. De tarieven blijven echter gelijk voor een controle door de tandarts en door de mondhygienist, terwijl de mondhygienist 4 jaar hbo- opleiding heeft en de tandarts 6 jaar universitair. Daarom weet een tandarts meer van allerlei processen in het mondgebied en kan het totale plaatje overzien. 
 
Tenslotte zal er dubbel werk verricht gaan worden: de mondhygienist mag straks een gaatje boren en vullen, maar... als het gaatje groter blijkt te zijn dan verwacht dan moet zij u weer naar de tandarts sturen. Denkt u dat u 1 vulling betaald of 2..??
 
In de praktijk werken op vele plaatsen tandarts en mondhygienist in teamverband bij elkaar in de praktijk. Dat is prima en dan is er ook 1 hoofdbehandelaar die verantwoordelijk is voor alles wat er in uw mond gebeurt. Dat is duidelijk en u kiest zelf uw behandelaar.
 
Wilt u zelf blijven kiezen voor uw tandarts?
Wilt u de zorg efficiënt, doelmatig en duidelijk houden?
Teken de petitie dan voor 30-01-17 alstublieft!   www.bit.ly/tandartsgraag 

Wist u dat...
Zonder plaque geen tandvleesproblemen en gaatjes ontstaan?